TIMESHEETS(XLS)Klachtenprocedure

Vacature

arbeidsongeval

Nieuwbrief oktober 2021
Jaarlijks raken er op de werkvloer nog steeds een te groot aantal werknemers gewond door ongevallen. Ongevallen voorkomen en leren van hoe ze onstaan, zou dan ook prioriteit moeten hebben. Niet uitsluiten om aan de wettelijke bepalingen te voldoen, maar vooral op menselijk lees, het verzuim en de hieruit voortvloeiende kosten te voorkomen. 

Wat is een arbeidsongeval?

Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg. Ongevallen die plaatsvinden op de openbare weg kunnen dus ook onder de definities van bedrijfsongeval en arbeidsongeval vallen. In de regel is er echter géén sprake van een bedrijfsongeval als het letsel ontstaat tijdens het naar of van het werk rijden (woon-werkverkeer).

meldingsplicht arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen moeten volgens de Arbowet direct aan de Inspectie SZW gemeld worden. De Inspectie SZW registreert alle belangrijke informatie en bepaalt op basis daarvan of er een ongevallenonderzoek plaatsvindt. Over het algemeen is er sprake van een ernstig ongeval als het slachtoffer opgenomen wordt in het ziekenhuis, wanneer er sprake is van blijvend letsel of als het slachtoffer overleden is aan de gevolgen.

tips

• Spreek mensen (ook collega’s tijdens de werkzaamheden) aan op hun onveilig gedrag.
• Zorg ervoor dat je weet wat je moet doen als je getuige bent van een ongeval of incident.
• Neem voldoende preventieve maatregelen om een ongeval te voorkomen.
• Meld een ongeval / incident bij de leidinggevende

C&M Labour Supply b.v.

Torplaan 2e, 1785 BA Den Helder
‌Postbus 49. 1780 AA Den Helder‌

Tel: +31 223 66 00 52
Fax: +31 223 66 00 58

‌info@cm-laboursupply.nl
Voor vacatures in de regio Groningen kun je contact opnemen met Cees Westrik

‌M: ‌06 29 207 078


cees@cm-laboursupply.nl
Personeel